top of page

Aanjager
De deelnemers kiezen uit hun midden een actieve deelnemer die de binnen de groep voorgestelde activiteiten organiseert of anderen daartoe uitnodigt. Hij of zij daagt uit, stimuleert en roept op tot activiteit binnen de groep.

Leefkrachtcoach

‘Ik help de deelnemers

bij het maken van eigen keuzes om hun leefstijl te verbeteren.’


Tamara Baert,

Leefkrachtcoach

De Leefkrachtcoach bevordert de zelfsturing van de deelnemer. Hij/zij verzorgt de individuele begeleiding en groeps-ondersteuning. Hij/zij werkt als coach en inspireert de deelnemers.

De coaching verloopt volgens een uitgekiende opzet. Hij/zij stelt samen met de deelnemer een individueel Veranderplan op; met doelen per drie maanden.

Visual010419.png

De Leefkrachtcoach werkt nauw samen met de aanjager(s). Op termijn maakt de Leefkracht-coach zichzelf overbodig, omdat de ondersteuning steeds meer verschuift naar de aanjager, de deelnemers en de wijkvoorzieningen.

Materialen
De deelnemers krijgen allemaal de informatieve Handreiking. Daarnaast krijgen ze boeken-tips, informatie en evt. individuele consulten van leefstijldeskundigen.

Wat is de rol van de eerstelijns zorg?                                                                       Terug

bottom of page