top of page

De deelnemers worden vooral aangespoord om gebruik te maken van voorzieningen in de wijk die er al zijn. Denk hierbij aan ontspanning, kookclubjes, bewegingsgroepjes, buurtcontacten en vrijwilligersverbanden.

Daar waar nog niets op deze gebieden voorhanden is, kunnen deelnemers zelf iets opzetten en inpassen in de dagelijkse routine: koken en/of eten met mede-deelnemer(s). Of de lokale supermarkt uitnodigen om meer seizoensgroenten, biologische en/of onbewerkte producten op te nemen in het assortiment.

De coöperaties in Nijmegen-Noord, Elst en Huissen bijvoorbeeld heeft het initiatief genomen deel te nemen aan de Nationale Diabetes Challenge. Dit behelst twintig weken op een avond samen wandelen, met een finale van drie wandelingen en een slotmanifestatie. Niet alleen mensen met diabetes, maar ook de zorgverleners en inwoners uit de wijk sluiten hier bij aan. Zo geven de deelnemers op actieve wijze vorm aan een leefomgeving die stimuleert om te gaan bewegen.

Wat levert het op?                                                                                                  
Terug

bottom of page