top of page

‘Met Herstelcirkel kan ik het contact met de zorg optimaal beperken; ik heb hiermee de regie over mijn gezondheid beter vorm gegeven, vooral passend bij mezelf.'

Joop Cornelissen,

deelnemer Huissen

Herstelcirkel in de wijk is een coöperatie van burgers met diabetes type 2 (DM2). Deelnemers werken via voeding, beweging en aandachtige ontspanning gedurende minimaal een jaar aan het blijvend keren van hun aandoening. Hoofddoel is vergroting van zelfsturing in het herstelproces en verbetering van energie en welzijn.

Er zijn meerdere aanbieders van leefstijlverbetering. Herstelcirkel richt zich op het verwerven van meer grip, energie en verbinding met behulp van gezondheidsbevorderende patronen. Kijk hier voor een infografiek.

De deelnemers aan Herstelcirkel steunen elkaar, om beter te leren sturen en gezonde patronen te verwerven: betere voeding, meer bewegen en ontspannen. Het blijkt nu eenmaal verschrikkelijk moeilijk te zijn om in je eentje je leefstijl te veranderen. Mensen zijn gewoontedieren en van nature geneigd de weg met de minste weerstand te kiezen. De coöperatieve Herstelcirkel doorbreekt dat patroon doordat mensen kennis en vaardigheden opdoen en elkaar stimuleren in hun gewenste verandering.

Een Herstelcirkel bestaat uit 16-20 deelnemers, onder begeleiding van een Leefkrachtcoach en Regisseur, in samenwerking met huisartsen en praktijkondersteuners. De deelnemers pakken zelf de regie, zodat de veranderingen in leefstijl ook op lange termijn blijven bestaan. De groepsdynamiek kan veel betekenen, vaak meer dan een afspraak met de huisarts. Deelnemers wisselen tips uit over gezonde voedingsgewoontes, wandelen samen en nodigen leefstijldeskundigen uit.


Meedoen is niet vrijblijvend
Meedoen aan Herstelcirkel is niet vrijblijvend. Deelnemers verbinden zich voor minimaal een jaar aan deze afspraken.

Meedoen is niet makkelijk

Uit de eerste ervaringen weten we dat sommige deelnemers moeite hebben om hun nieuwe eetpatroon vast te houden. Of dat ze weerstand voelen bij meer bewegen. Of dat ze zichzelf willen troosten met overmatig chocolade of alcohol. Dat is heel begrijpelijk. Diabetes is immers vaak nauw verweven met patronen die tot de dagelijkse routine zijn gaan behoren. Niets is zo moeilijk om die routine te veranderen.

 

En toch blijkt die verandering mogelijk te zijn. Het vraagt besef van urgentie, bewust-wording van patronen en meer kennis over de rol van voeding en beweging. Het vereist ook vaardigheden die de nieuwe leefstijl helpen inoefenen. De deelnemer kan hierbij ondersteuning inroepen, door advies in te winnen bij de Leefkrachtcoach over de vervolgstappen en/of over het inhuren van externe deskundigheid.

 

Betere bloedwaarden, meer energie en/of afbouw van medicatie zijn hier vaak de beloning van. Als die verandering gepaard gaat met plezier en herhaling van het nieuwe gedrag, kunnen de meesten hun zelf gestelde doelen echt halen.

Hoe is het idee ontstaan?

bottom of page