top of page

Herstelcirkel in de wijk staat voor een coöperaties van burgers die samen een omgeving scheppen waardoor meer grip, energie en verbinding ervaren wordt. Inmiddels zijn dertien coöperaties actief. 

Je stelt zelf de doelen die je wilt behalen. Een jaar lang oefen je (samen met de groep) nieuw gedrag in en krijg je meer zicht op het keren van je aandoening. De winst is plezier, meer sturing, energie en een beter gevoel. Kijk hier voor een korte kennismaking met Herstelcirkel om diabetes type2 te keren.

 

De deelnemers steunen elkaar; het blijkt in je eentje namelijk verschrikkelijk moeilijk om je gedrag te veranderen. Mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren; de coöperatie helpt gewoonten te doorbreken.

‘De grote kracht van Herstelcirkel is het groepsproces. Ik was anders afgedwaald in mijn voornemen om beter te eten, meer te bewegen en beter te ontspannen.'

 

Conny Giesen,

deelnemer Huissen

Deelnemers aan zet

Een Herstelcirkel bestaat uit 10-12 (Psychische Kracht) of 16-20 deelnemers (Diabetes),

begeleid door een Leefkrachtcoach.

De controles met de eigen huisarts en praktijkondersteuner (POH) worden sterk verminderd. Ze blijven medisch gezien wel eindverantwoordelijk voor de zorg. De deelnemers geven aan hen wel driemaandelijks hun glucose, gewicht en bloeddruk door.

De groepswerking kan veel betekenen,

en werkt voor sommigen beter om te komen tot echte gedragsverandering dan een afspraak bij de huisarts of praktijkondersteuner.

 

Voor wie is Herstelcirkel geschikt?

bottom of page