top of page
wortelen.jpg

‘Ik was verrast over de uitslagen;

forse verbeteringen van zowel suiker als cholesterol. Het blijkt te werken!

 

Er kunnen nu pillen af in plaats van erbij.'


Inge Nobacht,

huisarts Oosterhout, STIELO

 

Herstelcirkel in de wijk is een antwoord op de sterke groei van de zorgvraag door de toename van het aantal chronisch zieken. Er is meer behoefte aan dienstverlening op maat en aan huis. En aan zorgaanbod dat beter aansluit bij ongezondheid door eigen gedrag waar de burger zelf iets aan kan doen.

De eerstelijnszorg heeft een aanvullende en coachende rol. Deze aanpak vraagt dat de zorgverlener zijn/haar patiënt meer loslaat; dat kan in het begin een onveilig gevoel geven. Er vinden immers minder controles plaats. Lees hier meer over de veranderende rol van de zorgverleners in de eerste lijn.


De huisarts en praktijkondersteuner (POH) blijven eindverantwoordelijk voor de klinische waarden en de controles vanuit het landelijke zorgprogramma voor diabetes. Uitgangspunt is dat de deelnemer vooral in de vragende rol komt. Hij of zij bepaalt zelf de behoefte aan ondersteuning van huisarts en POH.

De POH houdt contact met de deelnemers aan Herstelcirkel in de wijk. Zijn of haar rol verandert van het afnemen van de controles naar het in de gaten houden van de  klinische waarden. Deze meten de deelnemers zelf en geven die door aan de POH'er. Als de bloedwaarden verbeteren, kan de deelnemer in overleg de medicatie afbouwen.


Welke rol vervult de wijk?                                                                                        Terug

bottom of page