top of page

‘Ik had niet kunnen denken dat ik al na drie maanden word gezien als een vriend’.


Deelnemer Herstelcirkel, Elst

Het hoofddoel is dat deelnemers sturing leren geven aan het verbeteren van hun gezondheid, meer energie hebben en meer verbinding ervaren met henzelf en met anderen. Dit vertaalt zich in een verbetering van meetbare waarden als gewicht, bloeddruk of suiker. Een nevendoel is dat de deelnemers minder vaak naar consulten gaan.

Het onderzoek van Radboudumc onder de leden van de eerste coöperatie diabetes bevestigt dit streven. Bijna alle deelnemers zeggen meer grip op hun gezondheid te hebben (90%). Veertien (van de achttien) deelnemers met medicatie (70%) hebben in een jaar tijd de medicatie verlaagd of afgebouwd; 95% is meer koolhydraatarm gaan eten en 60% laat een daling zien van de BMI.

Verdiepend onderzoek wijst bovendien uit dat de deelnemers zich beter bewust worden, vertrouwen krijgen in zichzelf, eigen doelen durven te stellen en zelfmanagement-vaardigheden opdoen.

Het eerst aangehaalde onderzoek wijst ook op een andere invulling van diabeteszorg. Het medische domein heeft de verantwoordelijkheid voor de ziekte opgeëist, terwijl de oorzaken ervan voor een groot deel elders liggen. Herstelcirkel toont aan dat de zorg de verantwoordelijkheid voor sturing en leefstijl daar moet leggen waar ze thuishoort.

Wat kost deelnemen?                                                                                                 Terug

bottom of page