top of page

‘Gezondheidsbevordering is het vermogen om sturing te geven aan de eigen en gezamenlijke leefstijl en invloed te kunnen uitoefenen op de leefomgeving, opdat de leefkracht toeneemt en de rol van de professionals mee evolueert, met als resultaat een groter herstellend vermogen’ (Ter Haar, Schers, Stoteler, 2016).

Deze definitie van gezondheidsbevordering benadrukt de individuele en gezamenlijke aanpak die nodig is voor het ontwikkelen van bewustzijn en het aanleren van kennis en vaardigheden die de gezondheid bevorderen en de zorg ontwikkelen.
Dat kan het beste in een groep gelijkgestemden: een coöperatie. De deelnemers stimuleren elkaar en leren van elkaar. Het sociale appèl motiveert en het plezier in veranderen blijft langer aanwezig.

 

Bijeenkomsten en activiteiten
Herstelcirkel kent kennisbijeenkomsten op het gebied van voeding, beweging, ontspanning en verinnerlijking. Met deze kennis krijgen de deelnemers praktische tips en inzichten in de samenhang van deze gebieden.
De groepsactiviteiten zijn vooral bedoeld om vaardigheden eigen te maken, zoals met plezier bewegen, leren ontspannen, anders koken en eten met smaak.

 

bottom of page