top of page

Herstelcirkel is geschikt voor mensen met een chronische aandoening die willen, kunnen en mogen veranderen. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet. Deze aanpak werkt alleen als je de urgentie voelt om echt te willen veranderen. Om meer ziektes te voorkomen. Omdat je het waard bent. En omdat nú de tijd rijp is voor actie.


Naast deze innerlijke drive heb je kennis nodig over het doorbreken van de vicieuze cirkel waarin je terecht bent gekomen. En vaardigheden waarmee je beter kunt kiezen, anders leert eten, met plezier beweegt en ontspanning als beloning ervaart.

Tenslotte is er toestemming nodig om te veranderen; onder meer van de huisarts en/of praktijkondersteuner (POH). Zij geven je de ruimte en houden een oogje in het zeil. Immers, zij zijn verantwoordelijk voor de zorg, letten op de (afbouw van) medicatie en eventuele complicaties. De deelnemer zélf is verantwoordelijk voor gezond gedrag. En het is goed als (eventuele) partners of huisgenoten ook instemmen met de gewenste verandering; immers vaker bewegen en anders eten gaat hen ook aan.

Over het algemeen is Herstelcirkel vooral effectief voor mensen die in dezelfde wijk wonen en die willen veranderen. Leeftijd, inkomen of achtergrond zijn niet belangrijk.

 

Welke stappen zetten deelnemers?                                                                             Terug

bottom of page