Afspraken van de deelnemer met de coöperatie

  • We zorgen voor een positieve sfeer

  • We stellen haalbare doelen, om de verwachtingen te temperen

  • We werken gericht aan zelfsturing en regie

  • We behalen binnen drie maanden de eerste resultaten, dat is belangrijk voor succes

  • We richten een verband op, waardoor de onderlinge betrokkenheid en steun gestimuleerd wordt

  • We leggen per persoon € 7,50 in, waarmee de coöperatie aanvullende activiteiten betaalt en waardoor de betrokkenheid van de deelnemers groeit (lagere inkomens betalen minder)

  • We zien de verandering van voedings- en bewegingspatronen als onmisbaar in het project.