top of page

Afspraken van de deelnemer met de coöperatie

 • Mijn doel is om met gerichte verandering van mijn voeding en/of verbetering van mijn beweegpatroon en/of meer ontspanning te werken aan het keren van mijn diabetes2;

 • Ik beschouw voeding, beweging en ontspanning als de pijlers waarmee ik leefstijlverbetering kan bereiken;

 • Ik stel haalbare doelen en probeer ze te realiseren;

 • Ik zet mij in om meer regie met betrekking tot mijn leefstijlverbetering te ontwikkelen;

 • Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn keuzes en de gevolgen daarvan;

 • Mijn POH/huisarts zijn eindverantwoordelijk voor de diabeteszorg en blijven mijn diabeteswaarden monitoren; daartoe geef ik op regelmatige basis (3-maandelijks) mijn waarden door aan de huisartsenpraktijk;

 • Als ik medicijnen kan/wil afbouwen, doe ik dat na afstemming met POH-er en/of huisarts.

 • Ik ben gemotiveerd en blijf minimaal één jaar verbonden aan de Herstelcirkel;

 • Ik neem deel aan de groepsbijeenkomsten;

 • Ik ben actief in de groep en draag bij aan een positieve sfeer;

 • Ik ga vertrouwelijk om met informatie van mede-deelnemers.

bottom of page