top of page

'Uiteindelijk is verbinding het belangrijkste medicijn.’

Deelnemer

Herstelcirkel Psychische Kracht is er voor mensen met chronische angst- en depressieklachten, die hun aandacht willen verleggen van klacht en behandeling naar mogelijkheden en herstel.

 

Het doel is dat de deelnemers een omgeving ervaren die leidt tot meer grip, energie en verbinding. Het traject stimuleert dat deelnemers hun aandacht verleggen van klachten naar mogelijkheden.

Herstelcirkel Psychische Kracht maakt wel degelijk het verschil. Ondanks twee pauzes - als gevolg van COVID-19 - geven de deelnemers in het onderzoek van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc aan dat ze na een jaar meer grip op het leven, meer betekenis en minder eenzaamheid ervaren. Daarnaast blijken klachten van stress en angst na deelname te zijn afgenomen.

De deelnemers werkten een jaar lang onder begeleiding van een Leefkrachtcoach individueel en samen aan zelfgestelde leefstijl- en sociale doelen. Denk hierbij aan (bos)wandelen, koken, tuinieren, koffie drinken, schilderen, thema-bijeenkomsten en mindfulness. Lees hier meer.

 

Effectieve elementen zijn de groepsgerichte aanpak met activiteiten. Dat leidt volgens de deelnemers tot het herwinnen van de eigen regie. De begeleiding van leefkrachtcoaches stimuleert en motiveert; de coaching is vooral gericht op het creëren van veiligheid en de gezonde kanten van het leven. De deelnemers hebben baat bij structuur: ze kennen vaste tweewekelijkse bijeenkomsten op eenzelfde locatie in de eigen leefomgeving.

bottom of page