'Uiteindelijk is verbinding het belangrijkste medicijn.’

Deelnemer

Herstelcirkel is een goed middel om diabetes type 2 te keren. Maakt de coöperatieve aanpak ook het verschil voor mensen met chronische angst- en depressieklachten? Het gaat hier om een grote groep mensen met chronische psychische klachten. Zij hebben jarenlang hulp gezocht en voelen zich ‘uitbehandeld’. Het effect van medicatie is beperkt, omdat pillen veelal geen oplossing brengen. 

 

Herstelcirkel Psychische Kracht maakt wel degelijk het verschil. Ondanks twee pauzes - als gevolg van COVID-19 - geven de deelnemers in het onderzoek van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc aan dat ze na een jaar meer grip op het leven, meer betekenis en minder eenzaamheid ervaren. Daarnaast blijken klachten van stress en angst na deelname te zijn afgenomen.

Elf deelnemers werkten een jaar lang onder begeleiding van een Leefkrachtcoach individueel en samen aan zelfgestelde leefstijl- en sociale doelen. Denk hierbij aan (bos)wandelen, koken, tuinieren, koffie drinken, schilderen, thema-bijeenkomsten en mindfulness. Lees hier meer.

 

Effectieve elementen zijn de groepsgerichte aanpak met activiteiten. Dat leidt volgens de deelnemers tot het herwinnen van de eigen regie. De begeleiding van leefkrachtcoaches stimuleert en motiveert; de coaching is vooral gericht op het creëren van veiligheid en de gezonde kanten van het leven. De deelnemers hebben baat bij structuur: ze kennen vaste tweewekelijkse bijeenkomsten op eenzelfde locatie in de eigen leefomgeving.

 

Stichting Herstelcirkel, zorggroep Stielo, zorgverzekeraar Menzis en de gemeente Nijmegen zijn de dragers en onderzoeken opschaling van deze aanpak. Het voornemen is om in 2021 twee nieuwe Herstelcirkels te starten, om het concept verder te ontwikkelen.