top of page
+.jpg

De meerderheid van deelnemers geeft aan dat één jaar niet voldoende is voor het onder-houden van leefkracht. Daarom vindt een proef plaats, om een goede invulling te vinden voor de vervolgjaren. Dit vervolg heet 'Herstelcirkel+'.

Deelnemers worden na het eerste jaar lid van Herstelcirkel+, zij voldoen een maandelijkse bijdrage van € 4,75. De deelnemers in Nijmegen-Noord krijgen voor deze bijdrage (elders bepaalt men zelf de gewenste invulling opnieuw), naast de bestaande reguliere activiteiten als wandelen, fietsen, yoga en mindfulness:

1. Inspiratie en ontmoeting: jaarlijks twee gezellige bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen. Dit gecombineerd met een  activiteit; denk aan samen koken, wandelen met een gids, etc. Tijdens of na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting.


2. Kennis en inzicht: jaarlijks twee modules rond de aandoening en gedrag. De modules gaan bijvoorbeeld over onbewerkte voeding, handvatten om mentale patronen te veranderen, over cholesterol en de de afbouw van medicatie. Hiervoor worden deskundigen uitgenodigd.


3. Individuele leefkrachtcoaching: recht op twee keer (leefkracht)coaching per jaar.
 

Het Regieteam coördineert in samenspraak met een Leefkrachtcoach de invulling van Herstelcirkel+. Hierin zitten vertegenwoordigers uit de deelnemende Herstelcirkels.

   Terug

bottom of page