De missie van de Stichting Eerstelijns zorg Lent/Oosterhout (STIELO) is het bevorderen van een optimale gezondheid voor de inwoners van Lent/Oosterhout.

Vanuit een holistisch mensbeeld biedt STIELO op de vraag gerichte, evidence based eerstelijnszorg. Zij doet dit vanuit een multidisciplinaire setting en taakopvatting en is gericht op preventie en curatie.