top of page

De missie van de Stichting Eerstelijns zorg Lent/Oosterhout (STIELO) is het bevorderen van een optimale gezondheid voor de inwoners van Lent/Oosterhout.

Vanuit een holistisch mensbeeld biedt STIELO op de vraag gerichte, evidence based eerstelijnszorg. Zij doet dit vanuit een multidisciplinaire setting en taakopvatting en is gericht op preventie en curatie.


 

bottom of page