top of page

De afdeling Eerstelijnsgeneeskunde investeert met menskracht en onderzoek in Herstelcirkel in de wijk. Deze afdeling hanteert als missie: ‘A significant impact on health - personalized healthcare in context’. Radboudumc streeft naar goede, toegankelijke zorg, dichtbij huis en doelmatig in een duurzame samenwerking met netwerkpartners: de afdelingsdisciplines in de eerste lijn en de specialistische partners in het ziekenhuis.

 

bottom of page