top of page

Huub ter Haar is veranderkundige en staat mede aan de basis van Herstelcirkel in de wijk. Zijn inzet is om veranderingen van onderaf vorm te geven waarmee de veerkracht van mens en leefomgeving versterkt wordt. De vernieuwer ontwikkelt concepten en biedt diensten die gedrag en gezondheid versterken.

 

bottom of page