Radboudumc wil weten of de proef Herstelcirkel Psychische Kracht (die in september 2019 start) effectief blijkt te zijn. De afdeling eerstelijnsgeneeskunde voert het onderzoek uit en staat onder leiding van dr. Tim Olde Hartman.

Het onderzoek richt zich op twee dimensies:

1. individuele voortgang van deelnemers op psychisch, somatisch, sociaal en zingevend domein;

2. procesevaluatie van het project, voorwaarden van werking en opschaalbaarheid.

De deelnemers vullen bij aanvang en na afloop een online vragenlijst in en zij worden geïnterviewd. De onderzoekers maken ook gebruik van de zelfrapportages (de ervaren gezondheid, regie en energie) en van de rapportages over de mate waarin de zelfgestelde doelen zijn behaald.

De onderzoekers verwachten medio 2021 de resultaten te kunnen publiceren.