top of page

Het onderzoek van Radboudumc (2018) onder de leden van de eerste coöperatie Herstelcirkel Diabetes wijst op veelbelovende resultaten.

 

Bijna alle deelnemers (N=20) zeggen meer grip op hun gezondheid te hebben (90%). Veertien (van de achttien) deelnemers met medicatie (70%) hebben in een jaar tijd de medicatie verlaagd of afgebouwd; 95% is meer koolhydraatarm gaan eten en 60% laat een daling zien van de BMI.

oz-visual.jpg

Verdiepend onderzoek (2018) van Radboudumc concludeert dat de deelnemers in de gelegitimeerde context van Herstelcirkel bewuster worden, vertrouwen krijgen in zichzelf, eigen doelen durven stellen en zelfmanagementvaardigheden opdoen.

Het eerst aangehaalde onderzoek wijst ook op een andere invulling van diabeteszorg. Het medische domein heeft de verantwoordelijkheid voor de ziekte opgeëist, terwijl de oorzaken ervan voor een groot deel elders liggen. Herstelcirkel toont aan dat de zorg de verantwoordelijkheid voor sturing en leefstijl daar moet leggen waar ze thuishoort: in de samenleving.

bottom of page